RSS Feed

Anarşist Teori Çalışmaları devam ediyor!

Posted on Thursday, January 5, 2017 in Atölye, Dayanışma, General, Söyleşi, Sinema, Sunum, Yemek

Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan Anarşist Okuma ve Tartışma Grubu çalışmaları Anarşist Teori Çalışmaları adıyla devam ediyor.

Anarşizm adına yüzlerce teori duyduk ve çember içinde A bize anarşizmi hatırlatıyor. Peki Neden? Anarşizm otorite düşmanı bir kaos savunusu mudur? Yoksa yeni desantralize otoriteler kuran bir düzen mi? Sadece yıkıcılık mı? Yoksa şiddetsizlik ahlakına dayanan bir din mi? Anarşist ütopya toplumsal anlamda mümkün mü? Yoksa sadece bireyler arasındaki bir ilişki biçimi mi? Anarşinin antropolojik kökenleri var mıdır? Mevcut küresel ve yerel toplumsal kriz karşısında bir tutum geliştirebilme iradesi var mıdır? Sınıf Savaşındaki yeri nedir? Yaşanan sosyal çatışmaların bir öznesi midir veya bu çatışmalardaki pozisyonu nedir? Sosyal hareketlerle ve anarşist hareket arasındaki bağlar neler? Farklı anarşist ve anti-otoriter yaklaşımlar nelerdir? Bu farklı yaklaşımların yanyanalığı mümkün müdür? Tüm bu soruların cevaplarını aramak için anarşizm üzerine tarihsel bir yolculuk yapacağız.

Bir yandan İlkelliğimize döneceğiz, uygarlığın anlamını ve şehirin özünde bulunan bunalımla yüzleşeceğiz. Son yolculuğumuz ise küreşellesen dünyanın sınır tanımaz ahlakını ve yayılmacılığını sorgulayacağız. Bir yandan erkekliğimizi ve insan olma durumumuzu sorgulayacak ve en önemlisi birlikte isyan fitilimizi nasıl ateşleyeceğimizi tartışacağız.

Bu yolculuğa çıkmak için ilk durağımız infiAl olacak, statü ve kimlik mücadelelerini bir kenara bırakıp topyekün kurtuluş mücadelesi için çaba sarfetmeyi arzulayan herkesi teori ve pratiğin birleştiği bu yol üzerindeki duraklardan birinde buluşup içinde bulunduğumuz mücadelenin seyri üzerine değerlendirme yaptığımız ve sonraki adımlarımız üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz bu çalışmalara davet ediyoruz.

Tarih : Her ‘Cuma’
Saat: 19.00
Adres: Bülbül Mah. Turan Cd. No: 36A, Tarlabaşı/Beyoğlu

*Daha önce gerçekleştirilen Okuma ve Tartışma gruplarının ardından çıkan duvar gazetesi:

Comments are closed for this entry.